شمشیربازی

نوزدهمی عابدینی و سی وهفتمی پاکدامن در جایزه بزرگ مکزیک

دو شمشیرباز ایران در رقابت های جایزه بزرگ مکزیک در جایگاه نوزدهم و سی وهفتم قرار گرفتند.

5 فروردین 1399

حضور شمشیربازان دانشگاه آزاد در رقابت های بین المللی تایلند

رقابت های شمشیربازی تورنمنت بین المللی تایلند با شرکت 14 تیم در بانکوک شروع می گردد.

20 آذر 1398