داستان های مشهور کریسمس

به گزارش کولو، از محبوب شدن مرد خسیس شهر گرفته تا رساندن هدیه ها توسط بابانوئل و گیر افتادن او در دام دیوها از مشهورترین داستان هایی هستند که درباره کریسمس نوشته شده و در این ایام خوانده می شوند.

داستان های مشهور کریسمس

به گزارش خبرنگاران و به نقل از ایسنا ، از کریسمس داستان ها و افسانه های بسیاری به جا مانده است؛ داستان هایی که بعضا به خود کریسمس و شروع سال نو برمی گردند یا افسانه هایی که سابقه دیرینه ای در ادبیات دنیا دارند. در این جا خلاصه ای از هشت داستان مشهور شب کریسمس را می خوانیم.

سرود کریسمس(A Christmas Carol)

سرود کریسمس داستان یک آدم خسیس است، آقای اسکروج که مردی بسیار حیله گر و پول دوست بود. شب کریسمس بود و همه به یکدیگر کریسمس را تبریک می گفتند. اما اسکروج در خانه اش تنها نشسته بود که ناگهان شبحی از گذشته ظاهر شد و به او نشان داد که در کودکی چقدر تنها بوده، پدر و مادرش او را رها نموده اند و اسکروج همه کریسمس ها تنها بوده است. بعد از این، شبح ناپدید شد.

سپس شبح حال ظاهر شد و به او نشان داد که یک خانواده فقیر چطور در کریسمس راضی هستند.

سپس شبح آینده ظاهر شد و اسکروج را به مراسم تدفینش برد! آن جا همه عیب های او را می گفتند، این طور شبح آینده به اسکروج نشان داد که او جز خودش به هیچ کس اهمیت نمی دهد و ناپدید شد.

در نهایت اسکروج تصمیم گرفت که آینده اش را تغییر دهد؛ او همه مردم را به مهمانی کریسمس در خانه اش دعوت کرد. همه از این کار متعجب شدند. همه مردم به عظیم ترین مهمانی کریسمسی که تا آن موقع برگزار شده بود آمدند و از همان زمان، اسکروج به دوست داشتنی ترین مرد شهر تبدیل شد.

رودولف؛ گوزن شمالی دماغ قرمز(Rudolph The Red-Nosed Reindeer)

این داستان مربوط به رودولف است، گوزنی که برخلاف گوزن های شمالی دیگر، دماغ عظیم و قرمز روشنی داشت. برای همین همه او را مسخره می کردند. یک روز رودولف پیش بابانوئل رفت و خواست تا کاری را هم به او واگذار کند. اما او هنوز برای این کار خیلی کوچک بود. وقتی گوزن های دیگر این حرف را شنیدند، او را مسخره کردند و گفتند که اگر بچه ها بینی قرمز تو را ببینند، جیغ می کشند. رودولف با خجالت بینی اش را پنهان کرد و به خانه برگشت.

درست یک ساعت به حرکت بابانوئل مانده بود که طوفان عظیمی رخ داد و آسمان خیلی تاریک شد. بابانوئل ترسید که نتواند در این هوای بد، هدیه های کریسمس را به بچه ها برساند. ناگهان به یاد بینی عظیم رودولف که به رنگ قرمز روشن بود افتاد و از او برای انجام کار یاری خواست. رودولف از این که به بابانوئل یاری می نماید بسیار راضی شد.

رودولف کوچک اما شجاع آن ها را در آن باد شدید و مه غلیظ برد و دیگر گوزن ها هم مثل یک تیم همه کوشش شان را برای سریع تر پرواز کردن انجام دادند.

تا طلوع آفتاب و از بین رفتن مه، بابانوئل هدایای همه بچه های دنیا را رسانده بود. بابانوئل برای شجاعت رودولف به او مدال افتخار داد، او جوان ترین و البته شجاع ترین گوزنی بود که تا کنون به تیم سورتمه بابانوئل پیوسته بود.

از آن پس همه رودولف را دوست داشتند و بقیه گوزن ها دیگر هرگز او را مسخره نکردند.

دخترک کبریت فروش(The Little Match Girl)

این داستان یک دختر کوچک فقیر است که با پدرش زندگی می کرد. پدرش او را به خیابان ها می فرستاد تا کبریت بفروشد. شب سال نو بود و شهر خیلی سرد بود. هیچ کس به دخترک توجهی نمی کرد و برای همین او نتوانست کبریت هایش را بفروشد. او می ترسید اگر به خانه برود، پدرش او را کتک بزند. دخترک کبریت فروش دلش برای مادر و مادرعظیمش که در بهشت بودند، تنگ شده بود.

هوا آن قدر سرد بود که دخترک در نهایت ناچار شد کبریتی روشن و خودش را گرم کند. به سرعت، کبریت برایش به یک شومینه تبدیل شده بود و او خودش را گرم می کرد، اما طولی نکشید و او ناچار شد بی آن که لحظه ای فکر کند، کبریت دوم را روشن کند. دیوار برایش به پرده ای تبدیل شد که می توانست در آن یک سالن غذاخوری با غذاهای بسیار خوشمزه را ببیند. اما به سرعت این یکی هم خاموش شد. کبریت سوم را که روشن کرد، درخت کریسمس زیبایی را دید که شمع های زیبای زیادی داشت. دخترک دلش می خواست تا شمع ها را برای خودش نگه دارد اما تا خواست آن ها را بگیرد، شمع ها به آسمان پرواز کردند و به ستاره تبدیل شدند.

کبریت بعدی را که روشن کرد، مادرعظیمش را دید که بیش از هر کسی دوستش داشت. دخترک کبریت ها را یکی پس از دیگری روشن می کرد چون دوست نداشت مادرعظیمش از پیشش برود. و در نهایت همه کبریت ها را روشن نموده بود.

روز بعد، سال نو شده بود. دخترک کبریت فروش با صورتی خندان و گونه های سرخ گوشه ای نشسته بود. مردم فکر می کردند که او شب گذشته کوشش نموده نموده تا خودش را گرم کند اما هیچ کس نمی دانست که او چه لحظات جادویی ای را گذرانده است.

کفاش و کوتوله ها(The Elves And The Shoemaker)

این داستان کفاشی است که خیلی فقیر بود چون دیگر کسی کفش های او را نمی خرید. او با همسرش زندگی می کرد. دیگر فقط پارچه ای کهنه برای دوختن یک جفت کفش داشت. پارچه را روی میز گذاشت و به فکر دوختن کفش فردا بود.

آن شب چهار کوتوله به یاری این مرد مهربان آمدند. تا صبح آن ها بهترین جفت کفش را درست کردند و رفتند. صبح روز بعد کفاش و همسرش از دیدن کفش ها شگفت زده شدند. خیلی زود یک تاجر کفش را دید و خرید. کفاش از این پول پارچه ای برای دوختن دو جفت کفش خرید، و آن را روی میز گذاشت. بار دیگر کوتوله ها کفش هایی مثل کفش قبلی برای مرد کفاش درست کردند.

پس از این کفاش می خواست که از آن ها تشکر کند برای همین یک شب به همراه همسرش، تمام شب را بیدار ماندند. در کمال تعجب آن ها چهار کوتوله را دیدند که خیلی سریع کفش ها را می دوختند. این زوج تصمیم گرفتند به عنوان تشکر چیزی به آن ها هدیه دهند. آن ها زیباترین کفش ها را برای آن ها روی میز گذاشتند و کوتوله ها از دیدن این کفش ها بسیار راضی شدند و دیگر هرگز دیده نشدند!

کریسمس بابانوئل(Santas Christmas)

داستان این است؛ همه جا جشن کریسمس در حال برگزاری بود. اما سال جاری بابانوئل بیمار شده بود. او نگران این بود که بچه ها هدیه کریسمس نگیرند. بابانوئل روی تختش دراز کشیده بود که ناگهان سروصدایی شنید. گوزن هایش با قطاری طولانی از بچه های سوار بر سورتمه از راه رسیدند. بچه ها که می دانستند بابانوئل بیمار است، با هدایایی برای او آمده بودند؛ خرس عروسکی، کلوچه، لحاف، جوراب، دستکش، کتاب، یک درخت کوچک کریسمس و ... .

بابانوئل عاشق هدایایی بود که بچه ها می دادند. بچه ها با این کار عشق و مهربانی خود را نسبت به بابانوئل نشان دادند. بابانوئل آن ها را در آغوش گرم خود گرفت و گفت: هو، هو، هو! کریسمس مبارک!

داستان بابانوئل(Story Of Santa Claus)

داستان از این قرار است؛ دره خندان جایی بود که هیچ آدم غمگینی در آن نبود. یک طرف دره پنج غار دیوها و در طرف دیگر آن، قلعه عظیم بابانوئل بود. غار اول برای دیو خودخواهی بود، بعدی غار دیو حسادت بود، بعد از آن غار دیو نفرت، بعدی غار دیو کینه توزی و آخری غار دیو پشیمانی بود.

آن ها می خواستند که بابانوئل را به غارهای خود ببرند و او در پیچ و خم های تاریک غارهای شان گم گردد. همه آن ها کوشش کردند اما بابانوئل نقشه پلید آن ها را می دانست.

دیوها می دانستند تا وقتی که بابانوئل در دره باشد دست شان به او نمی رسد. در شب کریسمس وقتی بابانوئل برای توزیع هدایا از دره خود بیرون آمد، آن ها او را دزدیدند و دست و پایش را بستند. پیترِ قلاب، ناترِ ریل، کیتلرِ ساحره و ویسک، پری کوچک هنگام توزیع هدایا در شب کریسمس به بابانوئل یاری می کردند. در آن موقع آن ها زیر جایگاه بودند. آن ها رفتند و هدایا را بین بچه ها توزیع کردند.

به زودی، دیو پشیمانی به اشتباهات خود پی برد و به بابانوئل یاری کرد تا فرار کند. در همین حال، ارتشی از قلعه بابانوئل آمد تا ارباب عزیز خود را از شر دیوها نجات دهند. موجودات کوچک با دیدن بابانوئل او را محاصره کردند و با راضیی در اطراف او می رقصیدند.

شب کریسمس(The Night Before Christmas)

این داستان درباره آمدن بی سروصدای بابانوئل در شب کریسمس است. شب قبل از کریسمس، در حالی که مادر و نوزاد در خواب بودند، بابا بیدار می گردد، با نگاه به بیرون پنجره، بابانوئل را بر سورتمه ای می بیند که توسط هشت گوزن کشیده می شد. بابانوئل سورتمه خود را روی سقف برد، از راه دودکش وارد خانه شد و کیسه اسباب بازی ها را با خود به همراه داشت. بابا تماشا می کرد که بابانوئل جوراب کریسمس بچه ها را پر از هدیه می کرد و می خندید.

بابانوئل از راه دودکش برگشت و به هر جا که می رفت کریسمس را تبریک می گفت...

فندق شکن(Nutcracker)

این داستان در خصوص فندق شکنی است که یک اسباب بازی بسیار زشت بود. عمو پیتر یک اسباب بازی فندق شکن را که ظاهری خنده دار داشت به ماری هدیه داد. ماری با دقت اسباب بازی اش را در قفسه گذاشت. ماری آن شب با صدای عجیبی از خواب بیدار شد. او تعدادی موش و یک ملکه موش با هفت سر را دید. درست در همان موقع، فندق شکن شمشیرش را بیرون کشید. سربازان اسباب بازی به دنبال او هجوم آوردند و قندها و شکرها را شلیک می کردند. فندق شکن به سرعت توسط موش ها محاصره شد. اما ماری توانست او را نجات دهد و سپس بیهوش شد.

او از خواب که بیدار شد، همه ماجرا را تعریف کرد ولی کسی باور نمی کرد. اما عمو پیتر این ماجرا را باور کرد و به او گفت که موش ملکه مدت ها پیش پرنسس را طلسم بدی نموده است. پرنسس فقط در صورتی که بتواند سخت ترین پوست فندق را بشکند، می تواند طلسم را از بین ببرد. هنگام شکستن سخت ترین پوست فندق شاهزاده وارد می گردد و طلسم از پرنسس به او منتقل می گردد. پرنسس دوباره زیبا شده بود. پرنسس بدجنس شاهزاده را که زشت شده بود ترک کرد، فردا صبح طلسم شاهزاده به دلیل عشق حقیقی ماری شکسته شده بود و از ماری درخواست ازدواج کرد، آن ها با یکدیگر ازدواج کردند و شاهزاده و پرنسس سرزمین اسباب بازی شدند.

منبع: جام جم آنلاین
انتشار: 17 بهمن 1399 بروزرسانی: 17 بهمن 1399 گردآورنده: kulu.ir شناسه مطلب: 1420

به "داستان های مشهور کریسمس" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "داستان های مشهور کریسمس"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید