دولت ایران در میان پردرآمدترین دولت های جهان قرار گرفت

به گزارش کولو، خبرنگاران: آمار بودجه سالیانه 235 کشور جهان نشان می دهد درآمد 79 میلیارد دلاری دولت ایران از 197 کشور جهان از جمله تایوان، قطر، ایرلند، مالزی و رومانی بیشتر است.

دولت ایران در میان پردرآمدترین دولت های جهان قرار گرفت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرنگاران، دولت ایران در میان پردرآمدترین دولت های جهان محسوب می شود و مقایسه آمار بودجه سالیانه 235 کشور جهان نشان می دهد درآمدهای دولت ایران از 197 کشور جهان بیشتر است.

بر اساس این اطلاعات که بر پایه بودجه سال 2013 تهیه شده است کل درآمد دولت ایران در این سال بالغ بر 79.69 میلیارد دلار برآورد شده است که این رقم تنها از 37 کشور جهان کمتر است.

دولت آمریکا پردرآمدترین دولت در جهان محسوب می شود به طوری که کل درآمد دولت این کشور بالغ بر 2.45 تریلیون دلار مشخص شده است. دولت ژاپن با درآمد 1.99 تریلیون دلاری در رتبه دوم و دولت چین با درآمد 1.86 تریلیون دلاری در رتبه سوم از این نظر قرار گرفته اند.

دولت آلمان با 1.53 تریلیون دلار و فرانسه با 1.36 تریلیون دلار به ترتیب در رتبه های چهارم و پنجم از این نظر قرار گرفته اند. انگلیس، ایتالیا، برزیل، کانادا و استرالیا نیز به ترتیب رتبه های ششم تا دهم را به خود اختصاص داده اند.

بر اساس این گزارش، برخی کشورها که دولت هایشان درآمد بیشتری از دولت ایران داشته اند عبارتند از: روسیه با درآمد 416 میلیارد دلاری، عربستان با درآمد 326 میلیارد دلاری، ترکیه با درآمد 185 میلیارد دلاری، هند با درآمد 172 میلیارد دلاری، امارات با درآمد 136 میلیارد دلاری، کویت با درآمد 115 میلیارد دلاری و عراق با درآمد 103 میلیارد دلاری.

برخی کشورها نیز که درآمد کمتری نسبت به دولت ایران داشته اند عبارتند از:تایوان با درآمد 78 میلیارد دلاری، قطر با درآمد 76 میلیارد دلاری، ایرلند با درآمد 73 میلیارد دلاری، مالزی با درآمد 67 میلیارد دلاری، مجارستان با درآمد 58 میلیارد دلاری، رومانی با درآمد 55 میلیارد دلاری و کرواسی با درآمد 21 میلیارد دلاری.

جدول: رده بندی کشورها بر اساس درآمد دولت در بودجه

1 United States $2.45 trillion
2 Japan $1.99 trillion 2013
3 China $1.86 trillion 2013
4 Germany $1.53 trillion 2013
Group of 7 countries (G7) average $1.42 trillion 2013
5 France $1.36 trillion 2013
6 United Kingdom $986.10 billion 2013
7 Italy $964.30 billion 2013
8 Brazil $875.50 billion 2013
9 Canada $690.30 billion 2013
Non-religious countries average $570.09 billion 2013
10 Australia $504.70 billion 2013
11 Spain $481.90 billion 2013
High income OECD countries average $439.88 billion 2013
12 Russia $416.80 billion 2013
13 Netherlands $358.40 billion 2013
14 Saudi Arabia $326.50 billion 2013
Eurozone average $320.33 billion 2013
Western Europe average $319.98 billion 2013
NATO countries average $292.66 billion 2013
15 Norway $285.70 billion 2013
Heavily indebted countries average $283.89 billion 2013
16 South Korea $276.50 billion 2013
17 Sweden $269.60 billion 2013
European Union average $267.11 billion 2013
18 Mexico $266.90 billion 2013
19 Belgium $246.60 billion 2013
Cold countries average $236.58 billion 2013
20 Switzerland $212.90 billion 2013
Southern Europe average $206.29 billion 2013
Emerging markets average $199.53 billion 2013
21 Turkey $185.10 billion 2013
22 Denmark $174.10 billion 2013
Europe average $172.75 billion 2013
23 India $172.10 billion 2013
East Asia and Pacific average $167.93 billion 2013
24 Indonesia $144.30 billion 2013
25 United Arab Emirates $136.60 billion 2013
26 Finland $133.40 billion 2013
27 Argentina $121.30 billion 2013
Catholic countries average $117.24 billion 2013
28 Kuwait $115.80 billion 2013
Christian countries average $112.52 billion 2013
29 Greece $111.80 billion 2013
30 Venezuela $109.80 billion 2013
31 Colombia $107.80 billion 2013
OPEC countries average $105.58 billion 2013
32 Iraq $103.00 billion 2013
33 South Africa $99.56 billion 2013
Former British colonies average $94.09 billion 2013
Densely populated countries average $92.05 billion 2013
34 Poland $88.31 billion 2013
35 Portugal $87.36 billion 2013
Religious countries average $86.50 billion 2013
36 Algeria $82.69 billion 2013
37 Czech Republic $80.93 billion 2013
38 Iran $79.69 billion 2013
39 Taiwan $78.38 billion 2013
Sparsely populated countries average $76.32 billion 2013
40 Qatar $76.22 billion 2013
41 Ireland $73.00 billion 2013
Tourist مقاصد average $72.24 billion 2013
42 Thailand $72.08 billion 2013
43 New Zealand $69.92 billion 2013
44 Malaysia $67.31 billion 2013
Middle Eastern and North Africa average $66.76 billion 2013
45 Israel $63.54 billion 2013
46 Peru $62.19 billion 2013
47 Chile $58.81 billion 2013
48 Hungary $58.02 billion 2013
49 Hong Kong $57.87 billion 2013
50 Libya $57.48 billion 2013
51 Ukraine $55.74 billion 2013
52 Romania $55.69 billion 2013
53 Angola $51.24 billion 2013
Latin America and Caribbean average $50.76 billion 2013
54 Egypt $50.10 billion 2013
55 Cuba $47.78 billion 2013
Eastern Europe average $46.45 billion 2013
Former Spanish colonies average $46.18 billion 2013
56 سنگاپور $43.44 billion 2013
South Asia average $43.29 billion 2013
Former Soviet republics average $41.56 billion 2013
57 Kazakhstan $39.19 billion 2013
58 Vietnam $38.89 billion 2013
Muslim countries average $38.21 billion 2013
59 Philippines $36.35 billion 2013
60 Oman $35.04 billion 2013
Hot countries average $35.04 billion 2013
61 Ecuador $34.53 billion 2013
62 Slovakia $30.41 billion 2013
Potential Future EU Members average $28.01 billion 2013
63 Pakistan $27.48 billion 2013
64 Morocco $25.35 billion 2013
65 Luxembourg $24.07 billion 2013
South and Central Asia average $22.57 billion 2013
66 Belarus $22.38 billion 2013
67 Nigeria $22.35 billion 2013
68 Azerbaijan $22.00 billion 2013
69 Croatia $21.56 billion 2013
70 Slovenia $19.28 billion 2013
71 Bulgaria $18.05 billion 2013
72 Uzbekistan $16.60 billion 2013
73 Serbia and Montenegro $16.47 billion 2010
74 Macau $16.06 billion 2013
75 Serbia $15.54 billion 2013
Landlocked countries average $14.39 billion 2013
76 Uruguay $14.25 billion 2013
77 Bangladesh $14.03 billion 2013
78 Lithuania $13.87 billion 2013
failed states average $13.22 billion 2013
79 Bolivia $12.64 billion 2013
80 Tunisia $11.85 billion 2013
81 Latvia $10.00 billion 2013
82 Lebanon $9.40 billion 2013
83 Ghana $9.28 billion 2013
84 Panama $9.07 billion 2013
Former French colonies average $9.04 billion 2013
85 Yemen $8.46 billion 2013
86 Dominican Republic $8.22 billion 2013
87 Bosnia and Herzegovina $8.21 billion 2013
88 Estonia $8.15 billion 2013
89 Bahrain $8.07 billion 2013
90 Sri Lanka $7.87 billion 2013
91 Trinidad and Tobago $7.65 billion 2013
92 Kenya $7.42 billion 2013
93 Brunei $7.36 billion 2013
94 Puerto Rico $6.70 billion 2013
95 Jordan $6.67 billion 2013
96 Costa Rica $6.51 billion 2013
97 Equatorial Guinea $6.43 billion 2013
98 Ethiopia $6.39 billion 2013
Sub-Saharan Africa average $6.34 billion 2013
99 Iceland $5.88 billion 2013
100 Guatemala $5.86 billion 2013
101 Congo, Republic of the $5.83 billion 2013
102 Tanzania $5.57 billion 2013
103 Botswana $5.51 billion 2013
104 Syria $5.22 billion 2013
105 Turkmenistan $5.16 billion 2013
106 Cote dIvoire $5.14 billion 2013
107 Democratic Republic of the Congo $5.10 billion 2013
108 Gabon $4.99 billion 2013
109 Cameroon $4.82 billion 2013
110 Paraguay $4.66 billion 2013
111 El Salvador $4.62 billion 2013
112 Papua New Guinea $4.53 billion 2013
113 Namibia $4.52 billion 2013
114 Georgia $4.42 billion 2013
115 Zambia $4.25 billion 2013
116 Mozambique $4.12 billion 2013
117 Sudan $3.95 billion 2013
118 Jamaica $3.88 billion 2013
119 Malta $3.53 billion 2013
120 Nepal $3.50 billion 2013
121 Senegal $3.27 billion 2013
122 Mongolia $3.23 billion 2013
123 North Korea $3.20 billion 2013
124 Uganda $3.10 billion 2013
125 Honduras $3.07 billion 2013
126 Albania $3.05 billion 2013
127 Republic of Macedonia $2.88 billion 2013
128 Moldova $2.75 billion 2013
129 Chad $2.75 billion 2013
130 Nicaragua $2.73 billion 2013
131 Burkina Faso $2.50 billion 2013
132 Mauritius $2.46 billion 2013
133 Cambodia $2.41 billion 2013
134 Armenia $2.34 billion 2013
135 Burma $2.27 billion 2013
136 Afghanistan $2.25 billion 2013
137 Laos $2.12 billion 2013
138 Tajikistan $2.11 billion 2013
=139 Gaza Strip $2.10 billion 2013
=139 West Bank $2.10 billion 2013
141 Kyrgyzstan $1.90 billion 2013
142 Mali $1.82 billion 2013
143 Haiti $1.81 billion 2013
144 Madagascar $1.76 billion 2013
145 Kosovo $1.74 billion 2013
146 Greenland $1.72 billion 2013
147 Rwanda $1.70 billion 2013
148 Niger $1.70 billion 2012
149 Montenegro $1.68 billion 2013
150 Lesotho $1.66 billion 2013
151 Benin $1.56 billion 2013
152 Mauritania $1.56 billion 2013
153 The Bahamas $1.54 billion 2013
154 East Timor $1.50 billion 2013
155 Swaziland $1.45 billion 2013
156 Guinea $1.30 billion 2013
157 Liechtenstein $1.29 billion 2013
158 Barbados $1.17 billion 2012
159 Monaco $1.12 billion 2013
160 Fiji $1.06 billion 2013
161 Malawi $1.03 billion 2013
162 Faroe Islands $1.02 billion 2013
163 New Caledonia $996.00 million 2013
164 Zimbabwe $985.00 million 2013
165 Bermuda $973.20 million 2013
166 Isle of Man $965.00 million 2013
167 Guam $942.60 million 2013
168 French Polynesia $865.00 million 2013
169 Virgin Islands $837.00 million 2013
170 Jersey $829.00 million 2013
171 Suriname $826.60 million 2013
172 Eritrea $806.50 million 2013
173 Burundi $788.10 million 2013
174 Togo $764.10 million 2013
175 Netherlands Antilles $757.90 million 2004
176 Guyana $699.10 million 2013
177 Cayman Islands $680.10 million 2013
178 San Marino $667.70 million 2013
179 Maldives $638.00 million 2013
180 Guadeloupe $637.70 million 2002
181 Bhutan $615.70 million 2013
182 Sierra Leone $576.90 million 2013
183 Aruba $568.30 million 2013
184 Guernsey $563.60 million 2013
185 Reunion $554.70 million 1998
186 Gibraltar $475.80 million 2013
187 Djibouti $465.90 million 2013
188 Belize $450.00 million 2013
189 Seychelles $438.30 million 2013
190 Mayotte $420.00 million 2005
191 Turks and Caicos Islands $417.40 million 2013
192 Solomon Islands $411.10 million 2013
193 Cape Verde $409.00 million 2013
=194 Andorra $403.00 million 2013
=194 Austria $403.00 million 2013
196 Liberia $380.90 million 2013
197 Central African Republic $340.80 million 2013
198 Martinique $317.50 million 1996
199 Holy See (Vatican City) $308.00 million 2013
200 British Virgin Islands $300.00 million 2013
201 Northern Mariana Islands $260.00 million 2013
202 Antigua and Barbuda $239.50 million 2013
203 Samoa $233.40 million 2013
204 The Gambia $230.70 million 2013
205 Saint Kitts and Nevis $223.30 million 2013
206 Saint Lucia $185.20 million 2013
207 Grenada $175.30 million 2013
208 Saint Vincent and the Grenadines $174.40 million 2013
209 Vanuatu $167.90 million 2013
210 Comoros $164.80 million 2013
211 American Samoa $155.40 million 2007
212 French Guiana $135.50 million 1996
213 Dominica $130.40 million 2013
214 Guinea-Bissau $129.10 million 2013
215 Tonga $116.30 million 2013
216 Federated States of Micronesia $107.00 million 2013
217 Marshall Islands $105.40 million 2013
218 Palau $89.00 million 2013
219 Sao Tome and Principe $88.38 million 2013
220 Cook Islands $70.95 million 2013
221 Saint Pierre and Miquelon $70.00 million 2013
222 Anguilla $69.52 million 2013
223 Falkland Islands (Islas Malvinas) $67.10 million 2013
224 Kiribati $55.52 million 2013
225 Montserrat $31.40 million 2013
226 Svalbard $25.07 million 2011
227 Tuvalu $21.54 million 2013
228 Niue $15.07 million 2013
229 Nauru $13.50 million 2013
230 Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha $10.36 million 2013
231 Saint Helena $10.23 million 2011
232 Norfolk Island $4.60 million 2013
233 Pitcairn Islands $746,000.00 2013
234 Tokelau $430,800.00 2013
235 Wallis and Futuna $29,730.00 2013
منبع: تسنیم
انتشار: 2 دی 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: kulu.ir شناسه مطلب: 534

به "دولت ایران در میان پردرآمدترین دولت های جهان قرار گرفت" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "دولت ایران در میان پردرآمدترین دولت های جهان قرار گرفت"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید