یک پژوهشگر ایرانی در لیست برترین های علمی دنیا در 2020

به گزارش کولو، تهران (پانا) - سازمان دنیای دنیاگردی یک ایرانی را که مبدع نظریه گردشگری با علایق ویژه است در لیست برترین های علمی دنیا قرار داد.

یک پژوهشگر ایرانی در لیست برترین های علمی دنیا در 2020

به گزارش نشریه بین المللی word press ، در جمع 3000 دانشمند برتر دنیا نام یک استاد و پژوهشگر ایرانی مشاهده می گردد. براساس گزارش این پایگاه بین المللی محمد شریف ملک زاده در لیست برترین های علمی دنیا در سال 2020 میلادی قرار گرفته است.

محمدشریف ملک زاده، عضو هیات علمی دانشگاه، پژوهشگر و مولف بیش از 40 عنوان کتاب است، ملک زاده دارای نشان ملی جشواره شیخ بهایی و از مفاخر فرهنگی ایران به انتخاب انجمن آثار و مفاخر فرهنگی این کشور در سال 1395 است.

وی مخترع نظریه دنیا شمول MFT (گردشگری با علایق ویژه) است. پیشتر اعطای عنوان بنیان گذار و پدر علم نوین مدیریت گردشگری دنیا نیز او را در زمره برترین های علمی دنیا قرار داد.

این عنوان پس از تایید علمی نظریه MFT توسط اساتید دانشگاه های معتبر دنیا و مقامات سازمان دنیای دنیاگردی (UNWTO) طی نامه ای رسمی به تاریخ پانزدهم اکتوبر 2020 توسط اتحادیه بین المللی روسای دانشگاه های دنیا (IAUP) به وی ابلاغ شد.

به دنبال کسب این افتخار مراسم رسمی بین المللی آیین تجلیل از محمدشریف ملک زاده توسط اتحادیه بین المللی روسای دانشگاه های دنیا(IAUP) و جمعی از دانشگاه های عظیم دنیا در روز دوشنبه 26 ماه عقرب/ آبان با حضور آنلاین رییس اتحادیه بین المللی روسای دانشگاه های دنیا و اعضای بلند پایه سازمان دنیای دنیاگردی ملل متحد و دانشگاه های مطرح دنیا از جمله دانشگاه جرج واشنگتن آمریکا، کیوتو جاپان، دانشگاه سیاس چین، دانشگاه هولوا اسپانیا و جمعی از دانشمندان در مجموعه فرهنگی آوای خلیج فارس جزیره کیش ایران برگزار گردید.

این در حالی است که چندی پیش نیز پایگاه خبری ورلد پرس طی گزارشی به نقل از #دانشگاه-شانگهای ژیائوتنگ، خبر موفقیت 36 ##دانشگاه-ایرانی در موضوعات مختلف را در سال 2020 داده بود.

رتبه بندی بین المللی شانگهای یکی از معتبرترین رتبه بندی های دنیای است که نتایج آن توسط دانشگاه شانگهای ژیائوتنگ منتشر می گردد. رتبه بندی موضوعی 2020 نظام رتبه بندی بین المللی شانگهای در تاریخ 29 جون 2020منتشر شد و 36 دانشگاه ایرانی در حوزه های مختلف حضور پر رنگی دارند.

این رتبه بندی بر اساس موضوعات در 54 رشته دسته بندی شده است. تعداد 36 دانشگاه ایرانی در 33 موضوع حضور دارند و نام دانشگاه های ایرانی 168 بار تکرار شده است.

دانشگاه های ایرانی حاضر در رتبه بندی موضوعی شانگهای 2020

موضوع رشته / دانشگاه های ایرانی

علوم طبیعی

ریاضی: آزاد اسلامی (رتبه 301-400)/ صنعتی امیرکبیر (رتبه 401-500)

فیزیک: صنعتی اصفهان (رتبه 401-500)/ آزاد اسلامی (رتبه 401-500)

علوم زمین: دانشگاه شیراز (401-500)/ تربیت مدرس (401-500)

بوم شناسی: دانشگاه تهران (401-500)

علوم جو: آزاد اسلامی (301-400)/ دانشگاه شیراز (301-400)

علوم فنی و مهندسی

مهندسی مکانیک: آزاد اسلامی 51-75/ صنعتی نوشیروانی بابل 76-100/ تهران 101-150/ صنعتی امیرکبیر 151-200/ فردوسی مشهد 151-200 / علم و صنعت ایران 201-300 /صنعتی اصفهان 201-300 / دانشگاه سمنان 201-300 / صنعتی شریف 201-300 /تربیت مدرس 201-300 / دانشگاه گیلان 201-300 /دانشگاه تبریز 201-300 / دانشگاه بین المللی امام خمینی 301-400/ صنعتی خواجه نصیر 301-400/ صنعتی شاهرود 301-400/ دانشگاه کاشان 301-400

مهندسی برق و الکترونیک: دانشگاه تهران 151-200/ صنعتی شریف 201-300/ صنعتی امیرکبیر 401-500 /صنعتی اصفهان 401-500 / آزاد اسلامی 401-500/ صنعتی شیراز 401-500 /دانشگاه تبریز 401-500

اتوماسیون و کنترل: دانشگاه تبریز 151-200

مهندسی مخابرات: صنعتی امیرکبیر 201-300 / صنعتی شریف 201-300 / دانشگاه تهران 201-300

علوم و فناوری ابزار: صنعتی اصفهان 35/ آزاد اسلامی 51-75/ دانشگاه تهران 76-100/ دانشگاه تبریز 101-150/ صنعتی شریف 151-200/ صنعتی امیرکبیر 201-300/ علم و صنعت ایران 201-300

مهندسی پزشکی: علوم پزشکی تبریز 201-300 / علوم پزشکی تهران 201-300

علوم و مهندسی کامپیوتر: آزاد اسلامی 301-400 / دانشگاه تهران 301-400/ صنعتی امیرکبیر 401-500 / صنعتی شریف 401-500

مهندسی عمران: آزاد اسلامی 51-75/ صنعتی شریف 101-150/ دانشگاه تهران 101-150 / صنعتی امیرکبیر 151-200 / تربیت مدرس 151-200 / دانشگاه تبریز 151-200/ دانشگاه سمنان 201-300 /دانشگاه گیلان 201-300

مهندسی شیمی: آزاد اسلامی 101-150/ صنعتی امیرکبیر 151-200 / صنعتی اصفهان 201-300 /صنعتی شریف 201-300/ دانشگاه تهران 201-300 / صنعتی نوشیروانی بابل 301-400 / علم و صنعت ایران 301-400 / دانشگاه شیراز 301-400 / تربیت مدرس 301-400/ دانشگاه کاشان 301-400 / دانشگاه تبریز 301-400/ فردوسی مشهد 401-500 / دانشگاه صنعتی سهند 401-500 / علوم پزشکی تهران 401-500 / دانشگاه اصفهان 401-500 / دانشگاه یاسوج 401-500

علوم و مهندسی مواد: صنعتی امیرکبیر 301-400/ دانشگاه تهران 301-400/ آزاد اسلامی 401-500/ صنعتی شریف 401-500

علوم و مهندسی انرژی: آزاد اسلامی 101-150 / صنعتی نوشیروانی بابل 151-200 / دانشگاه تهران 151-200/ دانشگاه فردوسی مشهد 201-300 / صنعتی اصفهان 201-300 / دانشگاه سمنان 201-300 / صنعتی شریف 201-300 / تربیت مدرس 201-300 / دانشگاه تبریز 201-300 / صنعتی امیرکبیر 301-400 / علم و صنعت ایران 301-400 / صنعتی خواجه نصیر 301-400 / دانشگاه شهید بهشتی 301-400/ دانشگاه شیراز 301-400 / دانشگاه کاشان 301-400

منابع آب: دانشگاه تهران 76-100/ دانشگاه شیراز 101-150/ دانشگاه تبریز 101-150/تربیت مدرس 151-200

علوم و صنایع غذایی: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 151-200 / دانشگاه تهران 151-200 / دانشگاه فردوسی مشهد 201-300 / صنعتی اصفهان 201-300 / آزاد اسلامی 201-300/ دانشگاه شیراز 201-300 / تربیت مدرس 201-300/ دانشگاه علوم پزشکی تهران 201-300

بیوتکنولوژی: دانشگاه علوم پزشکی تبریز 201-300/ علوم پزشکی تهران 301-400/ دانشگاه تهران 301-400/ آزاد اسلامی 401-500 / علوم پزشکی شهید بهشتی 401-500 / تربیت مدرس 401-500

مهندسی دریایی/ اقیانوس: صنعتی امیرکبیر 44علوم و فناوری حمل و نقل: دانشگاه تهران 101-150 / صنعتی امیرکبیر 151-200

علوم و مهندسی معدن: دانشگاه تهران 45 / صنعتی امیرکبیر 51-75 / صنعتی اصفهان 51-75 / آزاد اسلامی 51-75 / دانشگاه شهید باهنر کرمان 51-75 / تربیت مدرس 51-75

مهندسی متالورژی: دانشگاه تهران 51-75/ صنعتی اصفهان 101-150/ آزاد اسلامی 101-150 /صنعتی شریف 101-150 / صنعتی امیرکبیر 151-200/ دانشگاه فردوسی مشهد 151-200/ علم و صنعت ایران 151-200 / صنعتی سهند 151-200 / دانشگاه شیراز 151-200

علوم زیستی

علوم کشاورزی: دانشگاه تهران 201-300 /صنعتی اصفهان 401-500 / تربیت مدرس 401-500

علوم دامپزشکی: دانشگاه تهران 151-200/ دانشگاه فردوسی مشهد 201-300/ آزاد اسلامی 201-300 / دانشگاه شهید چمران اهواز 201-300/ دانشگاه شیراز 201-300 / تربیت مدرس 201-300

علوم پزشکی

پزشکی بالینی: علوم پزشکی بقیه الله الاعظم (عج) 201-300/ علوم پزشکی کرمانشاه 201-300/ علوم پزشکی مازندران 201-300/ علوم پزشکی تهران 301-400/ علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 401-500/ علوم پزشکی ایران 401-500/ علوم پزشکی مشهد 401-500

بهداشت عمومی: علوم پزشکی مشهد 151-200/ علوم پزشکی تهران 201-300/ علوم پزشکی ایران 301-400 / علوم پزشکی کرمان 301-400/ علوم پزشکی شهید بهشتی 301-400دندانپزشکی و علوم دهان و دندان: آزاد اسلامی 201-300 / علوم پزشکی شهید بهشتی 201-300/ علوم پزشکی تهران 201-300

پرستاری: علوم پزشکی ایران 201-300/ علوم پزشکی اصفهان 201-300/ علوم پزشکی شهید بهشتی 201-300/ علوم پزشکی تبریز 201-300/ تربیت مدرس 201-300 / علوم پزشکی تهران 201-300

فناوری پزشکی: علوم پزشکی تهران 301-400داروسازی و علوم دارویی: علوم پزشکی تهران 301-400/ علوم پزشکی مشهد 401-500

علوم اجتماعی

اقتصاد: دانشگاه تهران 301-400/ دانشگاه آزاد اسلامی 401-500مدیریت: دانشگاه آزاد اسلامی 201-300/ دانشگاه تهران 201-300/ صنعتی امیرکبیر 401-500/ علم و صنعت ایران 401-500/ صنعتی شریف 401-500

رتبه بندی شانگهای از سال 2009 شروع شده و دانشگاه های دنیا را (ARWU) در 54 رشته زیر مجموعه علوم طبیعی، مهندسی، علوم زیستی، علوم پزشکی و علوم اجتماعی است رتبه بندی نموده است. در مجموع بیش از چهار هزار دانشگاه رتبه بندی شده اند.

دانشگاه های ایالات متحده در 31 موضوع در صندلی های برتر قرار دارند و دانشگاه های چین در 11 موضوع در صندلی های برتر هستند.

بهترین عملکرد متعلق به دانشگاه هاروارد است که در 14 موضوع در رده برتر قرار گرفته است که 5 موضوع علوم اجتماعی، 4 موضوع علوم پزشکی، 3 موضوع مهندسی و 2 موضوع علوم زیستی است. انستیتو فناوری ماساچوست MIT نیز دارای رتبه برتر در 6 موضوع است که 5 مورد آن مربوط به موضوعات مهندسی است.

دانشگاه های دیگری که در بیش از یک موضوع در رتبه برتر قرار دارند عبارتند از: دانشگاه کالیفرنیا برکلی، دانشگاه پنسیلوانیا و دانشگاه کلرادو از ایالات متحده، دانشگاه آکسفورد از انگلستان و دانشگاه فنی نانیانگ از سنگاپور.

همچنین دانشگاه پاریس Saclay در اولین حضور خود در رتبه بندی دنیای موضوعی شانگهای در صدر جدول موضوع ریاضیات قرار گرفته است.

منبع: خبرگزاری پانا
انتشار: 8 بهمن 1399 بروزرسانی: 8 بهمن 1399 گردآورنده: kulu.ir شناسه مطلب: 1400

به "یک پژوهشگر ایرانی در لیست برترین های علمی دنیا در 2020" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "یک پژوهشگر ایرانی در لیست برترین های علمی دنیا در 2020"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید