3 سناریوی نفتی در بودجه 96، فروش نفت به 70 میلیارد دلار می رسد

به گزارش کولو، قیمت نفت سال 2017 میلادی چند دلار خواهد بود؟ این پرسشی است که این روزها موسسات معتبر بین المللی با انتشار گزارش هایی سعی در پاسخگویی به آن دارند و بر اساس نتایج تحلیل های منتشر شده قیمت هر بشکه نفت سال آینده میلادی بین 49 تا 55 دلار خواهد بود.

3 سناریوی نفتی در بودجه 96، فروش نفت به 70 میلیارد دلار می رسد

ایران سال 2016 میلادی هر چند در بعضی از روزها رکورد صادرات دو میلیون و 440 هزار بشکه نفت را ثبت کرد اما متوسط صادرات نفت و میعانات گازی کشور سال جاری حدود دو میلیون بشکه در روز بوده که با احتساب متوسط قیمت بشکه ای 40 دلار، درآمد نفتی ایران سال جاری حدود 29 میلیارد دلار خواهد بود.

علاوه بر این سال جاری ایران حدود 400 تا 480 هزار بشکه فرآورده های نفتی شامل گازوئیل، نفت کوره، گاز مایع و نفتای سبک و سنگین هم به بازار صادر نموده که با احتساب قیمت نفت کوره بشکه ای حدود 40 دلار و متوسط قیمت 60 دلاری برای سایر فرآورده های نفتی درآمد صادرات فرآورده نفتی ایران سال جاری بین 7.5 تا 8 میلیارد دلار برآورد می گردد.

با این وجود سال 2017 میلادی، قطعا سالی متفاوت از حیث بالا بودن قیمت نفت به شمار می رود به ویژه آنکه احتمال پایبندی اعضای اوپک و کشورهای غیر عضو اوپک همچون روسیه و قزاقستان به طرح کاهش یک میلیون و 750 هزار بشکه ای کاهش فراوری نفت می توان زمینه را برای گران نگاه داشتن قیمت نفت فراهم کند.

بر اساس آمار رسمی، سال 2017 میلادی تقاضا برای نفت در بازار با ثبت افزایشی حدود یک میلیون و 200 هزار بشکه ای به حدود 95 میلیون و 550 هزار بشکه در روز می رسد که با احتساب کاهش 1.7 میلیون بشکه ای فراوری نفت اوپک و غیر اوپک، قطعا سال پیش روی میلادی، بازار با کمترین عرضه مازاد نفت روبرو خواهد شد.

سال 2017 میلادی پیش بینی می گردد تقاضا برای نفت اوپک به روزانه 32 میلیون و 500 هزار بشکه برسد که در این صورت عملا با احتساب کاهش فراوری کشورهای عضو، عرضه و تقاضا برای نفت اوپک به نقطه سر به سر خواهد رسید.

از سوی دیگر درحالی قرار است از ابتدای ژانویه 2017 فراوری روزانه نفت عربستان حدود 486 هزار بشکه، عراق 210 هزار بشکه، امارات 139 هزار بشکه و سایر کشورهای اوپکی کاهش یابد که مطابق با توافق نشست وین، مجوزی برای افزایش فراوری 90 هزار بشکه ای فراوری نفت ایران صادر شده است.

سال آینده چقدر نفت فراوری و صادر می کنیم؟

به گزارش کولو، متوسط فراوری نفت ایران در سال 2016 میلادی حدود سه میلیون و 500 هزار بشکه بوده که در روزهای پایانی سال (اکتبر 2016) این فراوری به سه میلیون و 720 هزار بشکه در روز رسید و پیش بینی می گردد با بهره برداری از چند طرح جدید افزایش فراوری نفت شامل فاز اول لایه نفتی پارس جنوبی، فاز اول توسعه آذر و میادین یاران شمالی، جنوبی و آزادگان جنوبی فراوری نفت ایران حدود 100 تا 120 هزار بشکه در روز افزایش یابد.

بر این اساس فراوری نفت ایران سال 2017 میلادی بدون احتساب میعانات گازی به حدود سه میلیون و 800 هزار بشکه تا سه میلیون و 900 هزار بشکه در روز خواهد بود.

علاوه بر این سال آینده میلادی با بهره برداری از پنج فاز جدید پارس جنوبی شامل فازهای 17، 18، 19، 20 و 21 پارس جنوبی ظرفیت فراوری روزانه میعانات گازی کشور حدود 150 هزار بشکه در روز افزایش می یابد.

در شرایط فعلی ظرفیت فراوری میعانات گازی ایران حدود 700 هزار بشکه در روز بوده که با احتساب فراوری پنج فاز جدید پارس جنوبی این ظرفیت به حدود 850 هزار بشکه در روز افزایش می یابد.

از این میزان فراوری میعانات گازی حدود 160 تا 185 هزار بشکه به عنوان خوراک تحویل پالایشگاه های نفت و تعدادی از مجتمع های پتروشیمی خواهد شد و 120 هزار بشکه میعانات گازی هم احتمالا از خرداد ماه سال آینده به عنوان خوراک تحویل فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس خواهد شد.

از این رو با در نظر دریافت مصارف داخلی و افت طبیعی فراوری در فازهای پارس جنوبی، ایران سال 2017 میلادی دست کم روزانه از توان صادرات 500 هزار بشکه میعانات گازی برخوردار بوده که با احتساب صادرات روزانه 2 میلیون و 400 هزار بشکه نفت در قالب قراردادهای بلندمدت و تک محموله به طور متوسط حجم صادرات نفت و میعانات گازی کشور در محدوده دو میلیون و 900 هزار بشکه در روز خواهد بود.

علاوه بر این سال آینده با توجه به افزایش فراوری گاز و جایگزینی گاز با فرآورده های نفتی در سبد تامین سوخت صنایع و نیروگاه ها، حجم صادرات فرآورده های نفتی در محدوده 500 هزار بشکه در روز تثبیت خواهد شد.

3 سناریوی نفتی در بودجه 96

با در نظر دریافت حجم صادرات روزانه دو میلیون و 900 هزار بشکه نفت و میعانات گازی، سه سناریوی قیمت برای نفت و میعانات گازی (نفت سبک) ایران در سال 2017 میلادی شامل سناریوی خوش بینانه قیمت نفت بشکه ای 55 دلار (قیمتی که در لایحه بودجه سال 96 دولت گنجانده)، سناریوی میانه قیمت نفت 50 دلاری و سناریوی بدبینانه نفت 45 دلاری است.

در سناریوی خوش بینانه و با احتساب نفت بشکه ای 55 دلار، درآمد روزانه نفت ایران سال 96 به حدود 159 میلیون دلار و درآمد تجمیعی سال به حدود 58 میلیارد و 200 میلیون دلار می رسد. در سناریوی میانه هم در آمد روزانه فروش نفت ایران به 145 میلیون دلار و درآمد تجمیعی به 53 میلیارد دلار خواهد رسید.

علاوه بر این با احتسال سناریوی بدبینانه قیمت 45 دلاری برای نفت ایران در سال 96 درآمد روزانه فروش نفت کشور به حدود 130 میلیون دلار و درآمد تجمیعی به حدود 47 میلیارد و 400 میلیون دلار می رسد.

از سوی دیگر سال آینده قطعا حجم صادرات فرآورده های نفتی ایران به میزان 220 هزار بشکه صادرات روزانه نفت کوره و با احتساب متوسط قیمت 45 دلاری (قیمت نفت کوره صادراتی در بازار سنگاپور در سال 2016)، صادرات روزانه 70 هزار بشکه گازوئیل با احتساب متوسط قیمت 60 دلاری، 170 هزار بشکه گازمایع و مایعات گازی و 40 هزار بشکه انواع نفتای سبک و سنگین در مجموع حدود 10 میلیارد دلار درآمد از این محل کسب خواهد شد.

به عبارت دیگر با احتساب سناریوی نفت 500 دلاری دولت در قالب لایحه بودجه سال 96 و درآمد صادرات فرآورده های نفتی، گاز طبیعی و محصولات گازی، دولت یازدهم در سال پایانی فعالیت خود به حدود 68 تا 70 میلیارد دلار درآمد نفتی دست می یابد که حدود دو برابر درآمد نفت سال 95 خواهد بود.

بودجه ایران نفتی ترین بودجه اوپک شد

به گزارش کولو، هر چند وزیران نفت اوپک و غیر اوپک به آینده بازار نفت در سال 2017 میلادی اظهار خوش بینی نموده اند اما در اکثر کشورهای بزرگ فراوریکننده نفت قیمتی محتاطانه برای درآمد و فروش نفت برای بودجه سال 2017 میلادی در نظر گرفته شده است.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اخیرا با انتشار گزارشی، اعلام نموده است: برای سال 2017 میلادی قزاقستان نفت بشکه ای 40 دلاری، عراق 45 دلاری، کانادا 36 تا 43 دلاری، روسیه 40 دلاری، قطر 45 تا 49 دلاری را برای بودجه سال 2017 میلادی گنجانده اند.

با این وجود ایران گران قیمت ترین نفت را برای بودجه سال 1396 پیش بینی نموده و برای سال آینده دولت در قالب لایحه بودجه قیمت نفت بشکه ای 55 دلار را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده اند تا بودجه ایران نفتی ترین بودجه اوپک برای سال 2017 میلادی لقب بگیرد.

یکی دیگر از ویژگی های نفتی بودجه سال 96 هم آن است که سال آینده میران وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی درحالی به 35.8 درصد افزایش می یابد که این وابستگی در بودجه سال جاری حدود 25.5 درصد بوده است.

منبع: خبرگزاری مهر
انتشار: 8 آذر 1398 بروزرسانی: 28 فروردین 1399 گردآورنده: kulu.ir شناسه مطلب: 481

به "3 سناریوی نفتی در بودجه 96، فروش نفت به 70 میلیارد دلار می رسد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "3 سناریوی نفتی در بودجه 96، فروش نفت به 70 میلیارد دلار می رسد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید